TORGMÖTE
Lördag 9 juni, Rådhustorget 10.30 - 12.00

Vänsterpartiet i Vadstena startar valrörelsen med ett offentligt
möte på Rådhustorget den 9 juni 10.30 - 12.00 och följer upp
med ett till möte lördagen den 16 juni vid samma tider .

Talare:
Dag Källman - migration och bostäder
Eva Skoog - försvaret av Vättern
Gun Möller - äldreomsorg i Vadstena
Anita Källman - äldreomsorg i Vadstena


Efter sommaruppehållet kommer fyra offentliga
möten att hållas med tal och flygbladsutdelning.

18 augusti - nationella valupptakt, Rådhustorget
25 augusti - Torgmöte på Rådhustorget
1 september - Torgmöte på Rådhustorget
8 september - Torgmöte på Rådhustorget