Många av QTF:s uppdrag kommer när värme-/kylsystem börjat läcka. Ofta börjar det i ventilationsbatterier eller takbafflar med tunt gods som har fått genomrostning när magnetit (järnoxid från korrosion) ansamlats och accelererat korrosionsprocessen. QTF arbetar förebyggande med avgasning och filtrering men fortfarande väntar många kunder till läckage uppkommer innan man reagerar. Syre i systemvätska skapar en korrosiv miljö som rostar sönder rör och komponenter. Rostpartiklar och magnetit,sätter igen rör, batterier och ventiler, slipar sönder packningar och pumpar och ger funktionsstörningar, pumphaverier och läckage. Hjälpen heter avgasning och rening. QTF filtrerar bort magnetit, ibland tillsammans med kraftig backspolning av speciellt utsatta delar av systemen och därefter snabbavgasning av syre och andra gaser. Utan syre avstannar korrosionen och systemvätskan kan börja fungera som den energibärare av värme eller kyla som det var tänkt. Det första man bör göra är att mäta gaserna i systemvätskan. Vatten, som är den vanligaste systemvätskan och även basen i glykolblandningar för kylsystem, innehåller (löser) cirka 4 % gaser. Av dessa är ca 6–8 mg/l syre. Gasinnehållet varierar med tryck och temperatur (Henry's Law). Redan vid 1 mg/l syreinnehåll får korrosionen fart och vid ett par, tre mg/l syre frodas korrosionen rejält.
Med QTF-metoden besiktigas, mäts och analyseras vätskeburna energisystem i fastigheter, skolor, idrottsanläggningar, sjukhus m.m. Erfarenheten visar att mer än 80 % av besiktade anläggningar har gashalter som kräver åtgärd för att hindra korrosion och öka energieffektivitet. Det pratas mycket om energieffektivitet men flera av QTF:s kunder hävdar att det största skälet med avgasning är att driftsäkerheten ökar, funktionsstörningar minskar, korrosion avstannar och injustering av systemen går väsentligt enklare med gasfri vätska. QTF avgasar syret i systemvätska på 1–2 dygn ner till under 0,5 mg/l, nivån där korrosionen avstannar. www.qtf.se