Svenska företag går från en topplacering 2016, till absoluta botten 2018 vad gäller arbetsglädje, visar Cornerstone OnDemand och IDCs årliga undersökning bland 1 900 europeiska HR-, IT- och verksamhetschefer.

Undersökningen "Future Culture 2018: Building a Culture of Innovation in the Age of Digital Transformation" visar att bara 41 procent av svenska chefer är nöjda med sin arbetsplats 2018, vilket placerar dem i botten bland de 14 europeiska länderna i undersökningen. Siffran är baserad på ett genomsnitt av de som svarat "håller helt med" på frågan om de är stolta över sin organisation, kan tänka sig att rekommendera sin arbetsgivare till andra och om deras arbetsplats är attraktiv.

Det dramatiska fallet har skett på bara två år; 2016 rankades Norden högst i Europa vad gäller arbetsglädje med 88 procent. Årets undersökning visar på stora variationer inom Norden, där 66 procent av norska svarande och 64 procent av finska, instämmer helt med påståendet att de är stolta över sin arbetsplats, jämfört med 46 i Sverige.

När det gäller hur attraktiv arbetsplatsen är, håller bara en tredjedel (33 procent) av svenska svarande helt med om att deras organisation är en attraktiv arbetsplats, jämfört med mer än hälften (56 procent) av finska svarande.

­­– Undersökningen visar att de flesta nordiska företag befinner sig mitt i sin digitala transformation. En avgörande faktor för arbetsglädje är balans mellan jobb och fritid, underlättat av möjligheter att jobba flexibelt och svenska arbetsgivare är väldigt bra på det, säger Stefan Robsén, ansvarig för Cornerstone OnDemand i Norden.

– Men kraven på snabb digitalisering kombinerat med högkonjunktur leder till rekordlåg arbetslöshet och stora kompetensbrister inom vissa nyckelområden, vilket sätter ytterligare press på medarbetarna. Det är inte alls omöjligt att det är resultatet av det vi ser i årets siffror, fortsätter Stefan Robsén.