Åtagandet omfattar att konstruera och tillverka två stycken ställverk med tillhörande omkopplingsautomatik mellan reservkraft och ordinarie matning.
Slutkunden för detta projekt är Svenska Kraftnät.

Vi är otroligt glada, stolta och tacksamma för förtroendet att få leverera apparatskåp, ställverk och ritningar utifrån de högt ställda krav som det innebär att leverera till Svenska Kraftnät.

Med denna order skapas en bra grund för att nå tillväxt för fjärde året i rad.