Smedjan Ekonomikonsult AB bildades hösten 1998. Namnet, Smedjan, kommer från kvartersnamnet där verksamheten rullade igång. Rose-Marie Bidenäs, är en av två som startade företaget. Att få testa nya idéer och forma verksamheten driver henne och företaget ständigt framåt, även om hon numera lämnat över ledarrollen till Edvin Lindström.
- Det har varit fantastiskt roliga och lärorika år, och vår resa är ju långt ifrån slut. Branschen förändras hela tiden och det finns alltid något nytt att lära.
Smedjan jobbar idag med ungefär 300 kunder. De allra flesta är i och kring Norrköping, men även en hel del i Stockholmsregionen.
- I och med digitaliseringsresan som vi alla deltar i på ett eller annat sätt, så får ju kundens geografiska plats allt mindre betydelse. Vi har även kunder utanför Sveriges gränser, säger Rose-Marie med ett leende.
Vi erbjuder tjänster och produkter inom ekonomisk förvaltning i mindre och medelstora företag. Du kan vända dig till oss om du vill ha hjälp med redovisning, lönehantering, ekonomistyrning, bokslutsarbete och deklarationsservice. Har du behov av personal inom ekonomi och redovisning står vår personal till förfogande. Flera av våra medarbetare har delvis sin arbetsplats ute hos kund.
Smedjan är systerbolag till Cent i Linköping.
Smedjan är också samarbetspartner till CoOperate Coffice och finns på plats i Söderköping varje vecka.
Jobbar man med siffror är det enkelt att räkna ut att miljön är viktig. Därför är vi stolta över att vi sedan 2009 är ett Grönt kontor. Det innebär att vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom att vi källsorterar, använder miljömärkta produkter, köper grön el och använder miljömärkta datorer.
Att fira 20 år är något av en milstolpe, tycker Rose-Marie som tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartner firade med öppet hus i lokalerna på Södra Promenaden.