Skill är idag Östergötlands ledande aktör inom rekrytering och bemanning och flytten är ett naturligt steg efter en lång period av tillväxt. Fastigheten på Djurgårdsgatan är nu såld och den nya fastigheten Armaturen ligger på adressen Gelbgjutaregatan 2 i Tannefors.

Flytten till Gelbgjutargatan innebär moderna, ändamålsenliga kontorslokaler och över 1000 kvadratmeter utbildningsyta. Till hösten startar nämligen Skill Training; en egen utbildningsverksamhet för att bemöta kompetensbehoven inom främst industri och IT. Att starta utbildning är ett betydande strategiskt kliv för Skill och bakgrunden är att bolagets ägare vill se konkret kompetensförsörjning för att mildra konsekvenserna av nuvarande kandidatbrist. Utbildningar som kommer att bedrivas är bland annat monteringsutbildning, introduktionsutbildning samt truck- och traversutbildning.

-Under de 20 år vi verkat har vi gjort vårt bästa för att alltid leverera med både engagemang och kompetens. Vi vet vikten av att vårda våra relationer och vara nära våra kunder i såväl uppgång som nedgång. I nya större lokaler och med Skill Training får vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas tillsammans med våra ägare och kunder, säger Jüri Pett, VD på Skill.

Skill är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.