Den Linköpingsbaserade projekteringsbyrån Lenlin Restaurangprojektering AB flyttar in i nyrenoverade lokaler på Stora Torget 1 i Linköping. I samband med detta nyanställs 3 personer.

Lenlin Restaurangprojektering AB grundades i december 2016 och arbetar, som namnet antyder, företrädesvis med projektering av restauranger. Förutom just restauranger ritar och projekterar byrån också butiker, kontor samt andra offentliga verksamheter som vårdinrättningar och skolor.

Byråns verksamhet är att erbjuda kostnadskalkylering, ritningsarbeten, konceptlösningar, design, projektering och projektledning vid nyetableringar.

"Efterfrågan av våra tjänster har ökat lavinartat, framförallt inom köpcentrum och handelsplatser där retailverksamheten tagit stryk av internethandeln och fastighetsägarna nu väljer att satsa på utökat matutbud" säger Restaurangprojekterings VD Patric Lenlin.

Restaurangprojektering arbetar över hela Sverige och exempel på samarbetspartners är fastighetsägare som Thon Property, Atrium Ljungberg och Citycon där byrån ritar och projekterar framtidens matutbud i deras köpcentrum.

Just nu projektleder byrån den norska restaurangkedjan Egons etableringar i Sverige. Egon har 40 restauranger i Norge och Sveriges andra invigdes den 1 juni i Sollentuna Centrum. Med stärkt förtroende från Egon står byrån nu för projektledningen av en ny etablering i Uppsala under sommaren. Företaget arbetar även internationellt med ritningar och projektering av bland annat klockmärket Daniel Wellingtons butiker och etableringar.

Kontakt Patric Lenlin, patric@restaurangproj.se, 0709-218852