Projekt "Smart Kompetens" syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom industriföretag och att bidra till att öka deltagande företags tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.

Östergötland är ett stolt industrilän, här finns många företag med teknikinriktning. För att företagen ska fortsätta utvecklas i länet och för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden är det viktigt att de får tillgång till kvalificerad arbetskraft. Samtidigt måste den befintliga arbetskraften kompetensutvecklas för att hantera de nya automatiserade arbetsuppgifter som präglar en stor del av industrin idag.

I inledningsfasen av projektet "Smart kompetens" sker en kompetenskartläggning för att utkristallisera företagens utvecklingsbehov. Sedan erbjuds företagen skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för såväl individen som hela företagets utveckling. I projektet är det människa och sysselsättning som står i fokus, det handlar om över 1000 medarbetare från industriföretagen Gränges, Hydro, Scanfil, Polyamp, Rimaster, Motala Verkstad, ETP Transmission och Fergas.

- Det här är en chans för medarbetarna att behålla sin unika kompetens samtidigt som de får växa och utvecklas till ännu bättre medarbetare. Det bidrar till större möjligheter för individen och god utveckling för företagen, säger Caroline Nordström på Skill, projektledare för Smart kompetens i Östergötland.

Region Östergötland är projektägare för projektet som omfattar Östra Mellansverige, d.v.s. Örebro, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Östergötland. Skill, som är djupt engagerade i kompetensförsörjningsfrågor, driver Östergötlands projekt. Det är Europeiska Socialfonden (ESF) som finansierar projektet.