Peab Asfalt har valt affärs- och produktionssystemet NEXT för sin verksamhet i Sverige och Norge.
- Valet föll på NEXT främst beroende på att det är en mobil och molnbaserad plattform som passar oss som ligger ute på vägen. Att Nordiska Entreprenadsystem dessutom har expertkompetens inom beläggningsbranschen är givetvis ett extra plus, säger Thomas Fransson, projektledare på Peab Industri Sverige.
NEXT är det branschspecifika affärs- och projektverktyg som utvecklats av Linköpingsbolaget Nordiska Entreprenadsystem. Den pågående digitaliseringen av byggbranschen kräver mobila molntjänster och här är NEXT marknadsledare. Med stort fokus på mobilitet sätter NEXT produktionen i centrum med mål att hantera operativt arbete papperslöst. Den dagliga mobila återrapporteringen höjer kvaliteten samtidigt som administrationen minskar.
Data från vägkanten
Nu väljer Peab Asfalt NEXT för sin verksamhet i Sverige och Norge, från stora infrastrukturprojekt till mindre lokala uppdrag.
- Peab kommer att använda våra mobila lösningar för att fånga data direkt ute vid vägkanten och målet är att göra hela det operativa informationsflödet papperslöst, säger Anders Jacobson, Nordiska Entreprenadsystem.
Befäster ledande ställning
Sedan ett par år använder ett annat koncernbolag, Peab Anläggning, NEXT i sin verksamhet med mycket gott resultat.
- Peab Anläggning är en bra kundreferens. För oss innebär avtalet med Peab Asfalt att vi befäster vår marknadsledande ställning som leverantör av molnbaserade affärsverktyg för entreprenadbranschen, säger Jacobson.
Nordiska Entreprenadsystem växer snabbt, under 2017 ökade antalet anställda från 12 till 18 och omsättningen ökade med 50 procent till 21 miljoner kronor. Bidragande till den snabba expansionen är leveranser till mark- och anläggningssektorn där bolaget har ett rikstäckande avtal med branschorganisationen Maskinentreprenörerna.
Kontakt www.nordsys.se
Anders Jacobson, huvudägare 0708-21 31 91
Lotten Tholander, VD 0706-57 57 20