OnePartnerGroup stärker sin position ytterligare i Östergötland och förvärvar MW Logistikpartner i Norrköping. Det skapar tillväxt för bolaget både i regionens norra del och inom logistikområdet.

MW Logistikpartner som startade 2016 har drygt 100 anställda. I och med övertagandet av bolaget förstärker nu OnePartnerGroup Östergötland sitt befintliga utbud och stärker nu upp med ännu mer bemanning inom lager och logistik.

MW Logistikpartners verksamhet har sitt ursprung i MW Group, en företagsgrupp med kärnaffär inom försvar och säkerhet. MW Group finns etablerade i Sverige, Finland och Danmark under varumärket Military Work. Verksamheten inleddes vid start med affärsidén att kompetensförsörja den civila marknaden med individer med försvarsmaktsbakgrund. Military Works verksamhet är i stark utveckling och avyttringen av MW Logistikpartner är ett led i att fokusera på fortsatt tillväxt i sin kärnaffär och geografisk expansion.


– Vi sökte efter en stabil industriell köpare till MW Logistikpartner som fortsatt kan utveckla verksamheten, kundrelationerna och medarbetarna. Vi fann vad vi sökte i OnePartnerGroup Östergötland. Vi är mycket tillfreds med att de har förvärvat verksamheten och vi önskar dem all lycka och framgång, säger Mikael Karlsson, vd för MW Group,


För OnePartnerGroup betyder förvärvet att man ytterligare förstärker sin position på marknaden i Östergötland.

¬– Vi växer och är här för att ta ytterligare mark. Det är ett väldigt inspirerande steg att ta då vi älskar att få människor och företag att utvecklas och växa säger Henric Forsman, VD för OnePartnerGroup i Östergötland. Bolaget omsätter idag cirka 160 miljoner och har ca 270 anställda i Östergötland.


OnePartnerGroup övertar MW Logistikpartners rörelse från och med den 1 juli 2019 och samtliga medarbetare har erbjudits anställning på oförändrade villkor.