Du sitter i bilen på väg till flygplatsen för att möta dottern. Navigeringssystemet meddelar att det är en rejäl trafikstockning längre fram på motorvägen. Du överväger alternativen, och sedan blir du visad till rätt avfart och vidare på sidovägarna fram till flygplatsen i tid.
 
Det här är en helt vardaglig situation, men samtidigt ett fint exempel på hur komplicerad teknik kan användas för att förstärka våra mänskliga förmågor. Hur ska det gå till, och hur ska de nya systemen fungera? Det är frågor som vi vill besvara i "Platform for Augmented Intelligence", det hittills största projektet inom innovationsinitiativet Visual Sweden.

Plattformsprojektet handlar om människan i loopen – tekniker och arbetssätt som gör det möjligt för människor att samarbeta effektivt med intelligenta och delvis autonoma system i framtidens samhälle. Det är uppenbart att människors deltagande och interaktion är en nyckelfaktor för vågen av AI-teknik som just nu är på väg att välla in, och visuell interaktion kommer fortsatt att vara av central betydelse. Vi kallar plattformen för Augmented Intelligence, eller förstärkt intelligens, för att tydliggöra människans fortsatta centrala roll i framtida tekniska system.


Kontakt 

Jonas Unger, universitetslektor LiU och ledare för plattformsprojektet
011 – 36 34 36, jonas.unger@liu.se

Anders Carlsson, processledare Visual Sweden
0705 – 38 89 08, anders.carlsson@visualsweden.se

Fredrik Larsson, kommunikatör Visual Sweden
0703 – 16 11 70, fredrik.larsson@nosp.se

visualsweden.se