Den etablerade fastighetsmäklaren Johan Westergren startar nu tillsammans med Matilda Lidén ett nytt mäklarföretag. Johan har haft förmånen att medverka i ett stort antal kommersiella fastighetstransaktioner de senaste åren i Linköping och ser fram emot att fortsätta med sin expertis under nytt varumärke.

LIWE estate är det nya varumärket som fokuserar på den kommersiella fastighetsmarknaden.

Vi vill med kreativitet, nytänkande och energi vara den samlade plattformen för kommersiella transaktioner, förmedling av lokaler samt jordbruksfastigheter.

Vi tar ett helhetsgrepp och den 23 april börjar vår nya lokalförmedlare och vi kommer kunna erbjuda en plattform för lokaluthyrningar. En tjänst som marknaden har efterfrågat och som vi känner Östergötland behöver.