RTL Ekonomi & Revision AB förstärker laget med auktoriserade revisorn Johan Boström från och med 1 juni 2018.


Ända från starten för drygt 40 år sedan har vi jobbat med rådgivning, redovisning, löneadministration samt revision till företrädesvis mindre och medelstora ägarledda företag. Det känns mycket värdefullt och tryggt att knyta Johan Boström till oss som delägare, då han har både bred och lång erfarenhet av revision samt rådgivning mot vår huvudsakliga målgrupp säger VD Peter Broomé.

-Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen säger Johan Boström. Jag har som Peter nämnde varit verksam på marknaden under dryga 20 år och har som förhoppning och ambition att kunna bidra såväl i externt som internt perspektiv och därmed vara en tillgång när det kommer till att driva och utveckla bolagets verksamhet. Vår bransch befinner sig i en spännande fas då mycket händer nu och förändringstakten kommer säkerligen inte minska fortsätter Johan Boström.

-Vi har alltid varit ett ägarlett företag och är fast övertygade om att vi därigenom får en mycket god förståelse för våra kunders såväl positiva som stundom mer utmanande frågeställningar. Vi jobbar lokalt, är fristående och ser oss som ett kunskapsföretag i vid mening kommenterar Rolf Kraff.

-En tydlig ambition och önskan har alltid varit att vilja uppfattas som en trygg leverantör av långsiktiga affärsrelationer. Genom att erbjuda personligt engagemang, bred kompetens, hög tillgänglighet och tydlig marknadsnärvaro uppfattar vi att så är fallet avslutar Jonas Hulthén som även passar på att önska såväl kunder som samarbetspartners en riktigt skön sommar.