Lärande förstärker på ledande positioner och nu står det klart att Agneta Janfalk tillträder som VD för Lärande i Sverige AB den 15 augusti. Agneta Janfalk kommer från Securitas Direct Sverige AB där hon varit affärs- och partnerchef tillika Vice VD.

Lärande är en stilbildare inom svensk skola där kvalitet och nytänkande går hand i hand. Lärande i Sverige AB driver skolverksamheterna Realgymnasiet och Erlaskolan som är en grundskola. Agnetas uppdrag blir att fortsätta driva och utveckla verksamheten mot uttalade kvalitets- och tillväxtmål.

– Vår ambition är att göra skillnad för barn och ungdomars lärande. Det ska vi göra genom modern pedagogik stödd av digitalisering och branschsamarbeten. Jag är mycket nöjd med att Agneta tar sig an uppdraget som VD för Lärande i Sverige. Hon kan med sin gedigna erfarenhet och sitt goda ledarskap fortsätta vägleda verksamheten framåt, säger Ulrika Unell, koncernchef på Lärandegruppen i Sverige AB.

– Med mina tidigare erfarenheter hoppas jag kunna bidra till än mer samverkan mellan skola och samhälle. Det känns mycket inspirerande att dels få möjlighet att forma utbildningar efter både elevers och samhällets behov men också att arbeta med inlärning efter individers förmåga att ta till sig kunskap. Jag ser fram emot att fortsätta att förädla och vidareutveckla utbildningsvärlden tillsammans med mina nya kollegor, säger Agneta Janfalk.


För mer information kontakta
Ulrika Unell, koncernchef Lärandegruppen i Sverige AB
E-post: ulrika.unell@larande.se
Mobil: 0730 43 53 28

Agneta Janfalk, tillträdande VD Lärande i Sverige AB
Mobil: 0702 84 20 40Om Lärandegruppen
Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB som agerar inkubator mellan skola och näringsliv och Lärande Fastighets AB. Tillsam