Sedan förra hösten har Vadstena Turism och Näringsliv AB arbetat fram ett platsvarumärke för att främja besöksnäring, inflyttning och näringsliv.
– Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte. Varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats, säger Jessica Hallros, Vd Vadstena Turism och Näringsliv.
– Vi är välkända för vår fantastiska historia och det ska vi vara stolta över. Men Vadstena är mer än så. Med vår nya varumärkesplattform vidgar vi vår historia och tar den in i framtiden på ett kreativt sätt. Vårt nya platsvarumärke blir vår gemensamma ledstjärna och ett verktyg när vi kommunicerar och utvecklar Vadstena, på så sätt kan vi bygga en än mer attraktiv plats, säger Jessica.

Den röda tråden i kommunikationen har sammanfattats i positionen – En kreativ historia.

– Med En kreativ historia vill vi berätta om Vadstena på ett nytt sätt där vi låter det oväntade och överraskande ta plats. Det vi berättar behöver alltså inte vara historiskt utan ger även utrymme för dagens berättelser om platsen, våra företag och invånare, säger Jessica.

Logotyp och grafisk profil
Platsvarumärket Vadstena har också fått ett visuellt uttryck i form av en platssymbol eller logotyp och en grafisk profil. På varumarketvadstena.se finns logotyper och texter som är fria att använda för alla som vill kommunicera kring Vadstena.

– Det här är ett sätt att kraftsamla olika aktörer och arbeta enhetligt och långsiktigt kring marknadsföringen av Vadstena. Det ska hjälpa oss att tillsammans lyckas i konkurrensen – vilket vi alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av, avslutar Jessica.