NiceLabel, en ledande global utvecklare av mjukvara för etikettdesign och etiketthanteringssystem, lanserar världens första etiketthanteringssystem baserat på ett publikt moln. Systemet är utformat för att ge företag möjlighet att snabbt och digitalt förändra sina fabriks- och lageretiketteringsprocesser.
Label Cloud är en software-as-a-service (SaaS)-lösning som baseras på NiceLabel Label Management System. Med systemet kan användare från centralt håll hantera etikettdesign, produktdata och kvalitetskontroll, samtidigt som filialer, leverantörer och partners får tillgång till informationen via molnet så att de kan skriva ut sina etiketter lokalt.

Molnlösningen medför fördelar, inklusive lägre kostnader, då det inte behövs några investeringar i IT-infrastruktur. Systemets användarvänlighet innebär att det inte längre krävs särskilda IT-kunskaper för att designa och börja använda nya etiketter. Lösningen medför även snabbare processer och time-to-market. Dessutom kan kvalitetssäkringen digitaliseras, vilket minimerar krav på manuella processer för kvalitetskontroller, samtidigt som risker och felkällor minimeras.

Lösningen är idealisk bland annat för etikettering inom tillverkningsindustrin och etikettering av allergener och livsmedel, ommärkning inom detaljhandeln, leverantörsmärkning och lokal ommärkning.
Det krävs ingen installation av Label Cloud, den är enkel att konfigurera och den har en återbetalningstid på mindre än sex månader. Lösningen baseras på Microsoft Azure och har API:er som gör det enkelt att integrera till andra molnbaserade system och on-premise-system, exempelvis ERP-system och MES.

Samtidigt som Label Cloud, lanserar NiceLabel betydande uppdateringar av sin befintliga on-premise-portfölj. Uppdateringarna omfattar ökad utskriftsproduktivitet och nya funktioner som minskar beroendet av IT-support och som ytterligare förbättrar kvalitetssäkringsprocesser. Label Cloud och det uppdaterade NiceLabel-systemet är nu tillgängligt via www.nice