Ett event för unga vuxna på väg ut i livet

Idén till Ut i Livet växte fram under en diskussion mellan några vänner sista året under
gymnasiet. Alla ville så mycket men ingen visste riktigt vilken väg som var bäst.


Resultatet av detta uppenbara problem blev ett event. Ett event där man kan hitta information, inspiration och vägledning gällande allt som berör unga vuxna som ska ta sig an livet. Oavsett om du vill ut och resa, studera, ge sig ut i arbetslivet eller bara undrar hur man får tag i sin egna bostad ska Ut i Livet fungera som en informativ plattform och språngbräda för unga vuxna.

Den första av dessa mässor går av stapeln i Linköping den 3/5 för att sedan föra konceptet vidare till andra städer.

"Mässan Ut i Livet är en upplevelsefylld mottagning för den yngre målgruppen och en naturlig brygga till den offentliga sektorn och näringsliv. Vi är övertygade om att de som deltar i mässan - genom inspiration och ökat kunskapsutbyte får några av de mest betydelsefulla redskapen som ett viktigt led i deras utveckling mot vuxenvärlden. Deltagandet ger också en inblick i flera valmöjligheter för den enskilde efter avklarade gymnasiestudier och möjligheten att utbyta erfarenheter, samt knyta betydelsefulla kontakter med arbetslivet." säger David Smiljanic, grundare till Ut i ivet.

Under mässdagen kommer du kunna diskutera framtid med utställare från en rad olika kategorier. Det kommer också att hållas intressanta föreläsningar. En av föreläsarna är Youtubern och mediaprofilen Thomas Sekelius. Han kommer prata om hur han tog sig an vuxenlivet samt vilka vägar han valt, vilka hinder han stött på och vad som lett honom till var han är idag!