- För att öka servicen till våra kunder har vi under de senaste året utökat vår personalstyrka med både säljare, produktutvecklare och lagerpersonal. Med Magnus är ytterligare en viktig pusselbit på plats för fortsatt expansion. Vi är nöjda med att kunna komplettera vår erfarna säljkår med den breda kompetens och långa erfarenheten från branschen som Magnus har, säger San Sac vd Stefan Danesand.