Hushållningssällskapet håller årsstämma på Vreta Kluster på onsdag den 25 april kl 17.30 och då talar Lars Stjernqvist. Lars Stjernkvist är socialdemokratisk politiker och har varit Socialdemokraternas partisekreterare. Sedan 2007 är han kommunalråd i Norrköping, där han är bosatt.

Kommunerna har stort inflytande på samhällsutvecklingen både för tätorterna och landsbygden. Ofta förknippas kommunernas uppgifter med äldreomsorg och skolfrågor. Men vad kommunerna gör för utvecklingen av jordbruket är oftast inte uppe till diskussion.

Östergötland är en av landets tre mest omfattande jordbruksområden och Norrköpings kommun har inflytande på utvecklingen av landsbygden och jordbruket. Hur ser en stor kommun på ansvaret för utvecklingen av jordbruket?

Hushållningssällskapet är mer än tvåhundra år och har alltid haft som ändamål är att "främja landsbygdens utveckling genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar". Lars Stjernqvist är inbjuden som talare på årets stämma för att Hushållningssällskapet och dess medlemmar ska får en inblick i hur en stor kommun ser på utvecklingen framåt för Östgötskt jordbruk.