IKSU erbjuder ett stort utbud sportaktiviteter och driver dessutom ett spa och en anläggning i centrala UMEÅ. Närmare 500 personer är verksamma inom föreningen som har en vision - ett friskare och starkare Umeå.

BRP Systems har vunnit en upphandling om att leverera ett komplett verksamhetssystem till samtliga av IKSU verksamma anläggningar. Projektet som omfattar BRP Systems nya cloudbaserade programvara kommer att löpa under sommaren och driftsättning av det nya systemet kommer att ske under senhösten.

"Detta är ett viktigt och spännande projekt för oss", säger Kujtim Salihu Vd för BRP Systems AB. "Systemet är utvecklat för att klara av en så stor och bred verksamhet och det är en stor kvalitetsstämpel att kunna leverera det till IKSU. Vår nya cloudbaserade teknologi kommer att innebära ett stort lyft för våra kunder och skapar en ytterligare dimension i kundernas driftsmiljö".

"För IKSU är det ett viktigt steg som nu tas i syfte att erbjuda bättre service och bli effektivare i våra processer," säger Margareta Ericsson VD på IKSU. "Vi tror att BRP Systems kommer att uppfylla våra behov av ett effektivt, modernt och framtidsinriktat verksamhetssystem till glädje för medlemmar, kunder och personal.Vi ser fram emot projektstart och driftsättning under hösten".

BRP Systems AB som grundades 2004 i Linköping levererar affärssystem till mer än 1 500 anläggningar i ett antal länder. För mer information kontakta: