Biodrivmedelsleverantören Energifabriken förvärvar Ecobränsle. Det nya helgröna bränslebolaget får Sveriges största nät av tankstationer som endast erbjuder förnybara drivmedel. Energifabriken, som ägs av tre lantbrukarfamiljer, får en unik position på drivmedelsmarknaden med grepp om hela kedjan från odling av råvara till försäljning av biodrivmedel.

Den geografiska spridningen av de båda bolagens tankstationer kompletterar varandra väl och gör det enklare att tanka klimatsmart i Sverige. Det nya bolaget blir därmed ett viktigt bidrag till det nationella målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

- Energifabrikens drivkraft är att göra det enkelt, roligt och lönsamt att använda förnybara drivmedel. Vi är övertygade om att alla förnybara bränslen behövs för att ställa om transportsektorn. Vi kommer att fortsätta utveckla marknaden med Nestes HVO-produkt Neste MY, samt högkvalitativ RME från Adesso, (f.d. Perstorp) i Stenungssund. Förvärvet av Ecobränsles bioraffinaderi i Karlshamn som producerar RME från svenskodlad raps blir ett perfekt komplement till vår verksamhet, säger Charlotte Elander, VD Energifabriken.

Energifabriken erbjuder idag RME, HVO och ED95 (Etanoldiesel) och på Gotland säljs förnybara bränslen i samarbete med Biogas Gotland. De nya förutsättningarna ger Energifabriken en bra plattform för att driva utvecklingen av den svenska drivmedelsmarknaden i fossilfri riktning.

Energifabrikens ägare, som också är aktiva och fossilfria lantbrukare i Östergötland, hanterar nu hela kedjan från odling av råvara till produktion av bränsle och användning. I kombination med den ökade geografiska spridningen stärker detta Energifabrikens roll som ett grönt bränsleföretag. Uppköpet ger också goda förutsättningar för en fortsatt expansion inom värme- och energisektorn och bidrar till att alltfler verksamheter kan ställa om till fossilfri eldningsolja.