Majoriteten gör det ett antal gånger per vecka. Det framgår av en ny undersökning bland drygt 1 700 ledare som branschorganisationen Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) har gjort. Den visar också att fler än åtta av tio chefer inte kan låta bli att vara uppkopplade på sin lediga tid och att närmare 95 procent läser mejl utanför arbetstid.

En majoritet av de svenska cheferna vittnar om att det är vanligare att jobba efter arbetstid idag än vad det var för ett antal år sedan. Fler än åtta av tio chefer uppger också att de jobbar över och för närmare hälften av cheferna händer det minst flera gånger i veckan, enligt LPT:s undersökning. Det verkar inte heller gå en tydlig gräns mellan fritid och jobb. Bara en av fyra känner sig helt ledig efter arbetstid, på kvällar och helger. Dessutom arbetar nio av tio chefer under sin semester. Majoriteten jobbar minst ett par gånger i veckan på sina lediga dagar.

LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates är i sak positiv till den digitala förändringen, men ser även andra konsekvenser – sett ur chefernas perspektiv.

– Digitala verktyg ska vara en tillgång och möjlighet men de gör oss också mer tillgängliga. Det gör att allt fler chefer har svårt att släppa arbetet vilket i sin tur bidrar till en ökad stress och andra problem. I dagens samhälle finns det en märklig förväntning på omedelbar bekräftelse, lite som att chefer är 112:s motsvarighet och alltid ska rycka ut. Alla till mans bör kanske fundera över vilka förväntningar man har och ska ha. Våra chefer ska hålla länge, säger Lorri Mortensen Mates.