Formulate, ett svenskt AI-bolag, och Coop, en av Sveriges största dagligvarukedjor, har slutit ett samarbetsavtal som ska vässa Coops kampanjerbjudanden. Formulates nya AI-lösning, som analyserar historisk transaktionsdata, ger Coop djup insikt om vilka kampanjerbjudanden som attraherar kunder och som driver lönsamhet.

Kampanjerbjudanden är viktiga för verksamheten inom dagligvaruhandeln, men de är svåra att utvärdera på ett rättvisande sätt. Cirka 50 procent av alla kampanjerbjudanden genererar inte något märkbart försäljningslyft och i många fall ligger enkla beräkningar och erfarenhet till grund för kampanjbeslut. För att kunna utnyttja AI i dagligt kampanjarbete krävs stora investeringar i infrastruktur för kunderna, men tack vare att Formulate arbetar enligt en SaaS (software-as-a-service) affärsmodell, så prenumererar kunden på mjukvaran vilket minskar tiden för uppsättning och insatserna som krävs från IT-organisationen. AI-mjukvaran analyserar kundens anonymiserade data i en miljö som inte behöver integreras med befintliga system, vilket ytterligare förkortar startsträckan.

"Formulate har gjort det möjligt för oss att bättre förstå vad våra medlemmar och kunder vill ha. Det gör att våra kampanjer både blir effektiva och lönsammare, samtidigt som de upplevs som mer relevanta. Vi använder data vi redan har, men får helt nya insikter baserad på fakta och mindre magkänsla", säger Jonatan Tullberg, Affärsområdesdirektör på Coop.

"Historisk kampanjutvärdering är rätt ställe att börja på om man vill driva sina kampanjerbjudanden i rätt riktning. Med dagens teknik och föränderliga affärsbehov ska det vara lätt och snabbt att komma igång, så att kunden får värde inom några få veckor. Om man inte får ut det man vill ur tjänster så ska man kunna byta ut dem. Tack vare vår affärsmodell vet vi att vi är kvar för att vi adderar värde, inte för att vi naglat oss fast i systemintegrationer eller fasta licenser," säger Anna Blomdell, Head of Product på Formulate.