Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB från Norrköping har utsetts till Årets Uthyrningsföretag på European Rental Awards. Juryn som består av chefer för ledande uthyrnings- och leverantörsföretag i Europa lämnade följande motivering: "Byggmaskiner has an impressive record for consistent growth, as well as serious commitment to the safety of its employees and customers."
- Vi är mitt uppe i en kraftig utveckling av våra digitala lösningar för att motsvara de behov som bygg- och anläggningsbranschen har på snabb och korrekt information. Under 2017 utvecklade vi en teknik för att öka säkerheten på våra kunders arbetsplatser och vi tror att det är denna satsning som gjort att vi blivit nominerade, säger Wille Törnkvist, platschef i Norrköping och den som hållit i projektet.
Prisceremonin hölls den 23 maj i Wien i samband med det årliga konventet där uthyrningsföretag från 26 länder träffades för att diskutera framtidsfrågor. Statistik som presenterades vid mötet visar tydligt att Sverige är den snabbast växande marknaden för uthyrning till bygg- och anläggningsbranschen i Europa. Svenska marknaden omsätter ca 15 miljarder SEK och väntas fortsätta att öka.
Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB är moderbolag till de tre bolagen Linköpings Byggmaskiner, Mark & Byggmaskiner (Stockholm) och Norrköpings Byggmaskiner. Det är ett familjeföretag med rötter tillbaka till 70-talet då det började med uthyrning av oljeeldade byggtorkar. Företaget är fristående från byggföretag, leverantörer och finansbolag och har växt organiskt varje år sedan starten för 30 år sedan. Koncernen omsatte 2017 ca 60 MSEK och har en god lönsamhet.