Allt detta framgår när SIFO ställt en rad frågor om bostadspolitik till svenska storstadsbor, på uppdrag av mäklarföretaget Bjurfors.

Talmannen har nominerat Stefan Löfven till statsminister och imorgon fredag hålls omröstning i riksdagen. När väl en regering finns på plats finns det en rad bostadsfrågor som svenskarna gärna vill se lösningar på.

I undersökningen anger 22 procent av storstadsborna att de främst vill att det blir lättare för unga att få en bostad. Vidare uppger 19 procent av respondenterna att en sänkt reavinstskatt är mest prioriterat och 16 procent svarar att det är byggandet av fler hyresbostäder som är viktigast.

Stödet för att göra det lättare för unga att få en bostad är stort inom alla åldersgrupper, samt bland både män och kvinnor.

- Dagens bostadspolitik har skapat rekordhöga trösklar för ungas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Det är uppenbart att Sveriges politiker måste komma med konkreta förslag som stimulerar rörligheten på bostadsmarknaden så att fler flyttkedjor skapas och så att unga ges bättre möjligheter att köpa sin allra första lägenhet, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm.

Stockholmarna är de som är mest positiva till att göra det lättare för yngre att få en bostad genom politiska beslut. I Göteborg och Malmö är andelen 21 procent.