Axis Communications, global branschledare inom nätverksvideo och med huvudkontor i Lund, öppnar i maj ett kontor i Linköping för forskning och utveckling inom mjukvaruområdet. På några års sikt räknar Axis med att ha ett hundratal medarbetare på det nya kontoret.

– Axis är ett tillväxtföretag. Vårt starka fokus på forskning och utveckling är en av hörnstenarna i vår framgång. I och med att vi växer snabbt behöver vi söka oss utanför Lund för att kunna rekrytera rätt kompetens i den takt vi behöver, säger Kenneth Jonsson, vice president R&D på Axis Communications.

Under 2017 omsatte Axis drygt 8,6 miljarder kronor, varav över 18 procent investerades i forskning och utveckling. På huvudkontoret i Lund är över 1 000 personer verksamma inom forskning och utveckling av nya produkter och lösningar inom områden som nätverksvideo, passersystem, ljudsystem och videoanalys.

På kontoret i Linköping kommer fokus ligga på mjukvaruutveckling. Verksamheten startas upp i samarbete med konsultbolaget HiQ. På några års sikt är planen att ett hundratal personer ska arbeta på Axis i Linköping.

– Vi ser ett stort värde i att etablera oss i Linköping. Här finns en kombination av ett bra universitet och ett välfungerande näringsliv. Det ger oss goda förutsättningar att kunna hitta rätt kompetens och bedriva framgångsrik utvecklingsverksamhet, säger Kenneth Jonsson.

Rekrytering av medarbetare har redan inletts, och de första personerna kommer att vara på plats i slutet av maj. Rekryteringen kommer sedan att fortsätta successivt.