Anrika Livgrenadjärmässen AB som bedrivit fest- och konferensverksamhet på Garnisonen i Linköping i drygt 20-år, har ingått ett femtonårigt hyreskontrakt med Intea för ett nytt hotell.

Hotellet kommer att inrymmas i två plan i samma byggnad som I4:s gamla officersmäss är inhyst. Ombyggnationerna kommer att påbörjas i september och ske under överinseende av en antikvariskt sakkunnig för att på bästa sätt tillvarata byggnadens speciella kvalitéer.
"Vi har sett behovet av ett mindre hotell här uppe på Garnisonsområdet under några år, både för besökare till områdets hyresgäster och för dem som har sina fester i våra magnifika festlokaler. Att få lägga ytterligare en pusselbit på plats när det gäller service på Garnisonsområdet känns spännande", säger Anna Wallentinsson, VD för Livgrenadjärmässen.
Intea driver vidare utvecklingen av Garnisonsområdet med visionen att skapa ett attraktivt område och plats som lockar såväl hyresgäster som kringboende. I arbetet med utvecklingen läggs stor vikt vid att bevara den historiska miljön och skapa en unik långsiktigt hållbar stadsdel.

"Vi ser hotellet som en mycket intressant utveckling av Garnisonsområdet och det är roligt att få vara med och bidra till att utveckla Livgrenadjärmässens verksamhet. Vi har varit verksamma som utvecklande fastighetsägare på Garnisonen i nära 20 år och vi ser fortfarande att det finns många intressanta saker att göra", säger Johan Elwing, platschef för Intea i Linköping.
Ombyggnadsarbetena beräknas vara klara under våren 2019 och hotellet ska kunna öppna för sina första gäster i slutet av april.

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2018 till 5,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se