"Denna tillväxtsresa hade jag inte lyckats eller vågat göra utan mentorn vid min sida", " Utan hennes stöd hade jag aldrig varit där jag är idag."

I Östergötland har Gert Kindgren utsetts till Årets Mentor av Almi och Lisbeth Sager till Årets Mentor av Nyföretagarcentrum. Det skedde vid en ceremoni där prisutdelare var landshövding Carl-Fredrik Graf.

– Årets mentorer visar hur mycket en mentor betyder för både företag som startar och för företag som går in i en tillväxtfas, säger Pernilla Asmundsson på Almi Östergötland och Kristin Ericsson, NyföretagarCentrum, som representerar organisationerna, som utser Årets Mentorer i länet.

Juryns motivering av Almi till utmärkelsen av Gert Kindgren:
Gert har på ett föredömligt och vänligt sätt hjälpt adepten våga ta steget att satsa mot sina mål för att få företaget att växa. Mentorn har gett adepten nödvändiga och teoretiska kunskaper och funnits med som ett bollplank i de utmaningar som adepten mötts av som företagare. Genom mentorns engagemang och vilja att dela med sig av sin kompetens har mentorn bidragit till att adepten vuxit som företagare, uppnått flera mål samt gjort en tillväxtresa på kort tid.

Juryns motivering av Nyföretagarcentrum till utmärkelsen av Lisbeth Sager:
Lisbeth Sager har utsetts till Årets Mentor Nya Företag i Östergötlands län för att hon med engagemang och energi frikostigt delar med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk med ett glatt humör och ett outsinligt förråd av tålamod. Med stöttning och trygg atmosfär kombinerat med utmanande frågor lockar hon fram det bästa i sin adept. Alltid flexibel, alltid lösningsinriktad och samtidigt mån om att adepten skall finna en balans i tillvaron. En förebild som företagare och som människa!

Genom organisationerna får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp på ideell basis. Utan affärsintresse delar mentorn med sig av sina kunskaper och erfarenheter om företagande, i syfte att utveckla företag och företagare.