I januari 2018 installerade Curtin University i Perth, Australien, fyra aktiva farthinder av typen Actibump på sitt campus. Målet var att sänka antalet fortkörare, speciellt på vardagar under terminerna då det rör sig många gående och fordon på campus. Graham Arndt, Director of Operations and Maintenance på Curtin University säger:

– Vi har blivit extremt imponerade av hur effektivt Actibump är på att sänka antalet fortkörare längs den här sträckan där de är installerade. Att använda smarta, aktiva farthinder ger också ett jämnare trafikflöde. Det gör det lättare för gående att bedöma hastigheten på ankommande fordon, vilket gör det säkrare att korsa vägen. Dessutom har enheterna varit helt underhållsfria och har varit igång kontinuerligt i ett år utan något behov av åtgärder.

Tack vare den här framgången fortsätter Curtin University att rulla ut Actibumpsystem på sitt campus i Perth.

– Efter att ha sett de här lovande resultaten av tekniken kommer vi att installera två aktiva farthinder till på Townsing Drive, säger Graham.

– Ytterligare ett aktivt farthinder kommer att installeras för att ersätta ett 'osmart farthinder', ett gjutet, svart plastgupp i närheten av en anslutande väg. Det gamla farthindret har fått trafiken att sakta ner så mycket att den nästan stannat, vilket har gjort att det blir köbildning vid infarten till universitetet. Genom att använda ett Actibump får vi ett effektivt trafiksäkerhets- och trafikstyrningsverktyg och på den här platsen förväntar vi oss att trafiken kommer att flyta på bättre men fortfarande inom hastighetsgränsen.

Framgången för Actibump i den första exportaffären bevisar att systemet är effektivt även utanför Sverige.

– Vi förväntade oss samma effekt internationellt som i Sverige men att andelen fortkörare har gått ner från över 70 % i januari 2018 till under 25 % i oktober på den allra besvärligaste platsen, det är till och med bättre än vad vi väntade oss, säger David Eskilsson, vd på Edeva.

– Det känns betryggande inför de kommande exportaffärerna som snart kommer att offentliggöras, säger han.

 

Kontakt:

David Eskilsson, vd, Edeva: 013-474 61 01

david.eskilsson@edeva.se

Eller Yasmine Phillips, Media Relations at Curtin University: +61 8 9266 9085 or

yasmine.phillips@curtin.edu.au

 

Om Edeva och Actibump:

Edeva erbjuder produkter och tjänster som hjälper kunderna att skapa tillgängliga, trygga och säkra trafikmiljöer. Vi arbetar nationellt och internationellt med kommuner, städer, offentliga myndigheter, universitet, vägtullstationer, logistikcenter, industrier, hamnar och flygplatser. Bolaget startade år 2009 i Linköping. Det finns i nuläget ca 50 aktiva Actibump, de flesta i Sverige, bland annat i Linköping, Malmö, Karlstad, Västerås och Uppsala, samt i tullstationen på Øresundsbron och i Trafikverkets vägnät på E65 i Ystad.

Trafiksystemet Actibump ger full framkomlighet för alla fordon som körs på eller under hastighetsgränsen. Fortkörande fordon får en fysisk påminnelse om hastighetsgränsen genom ett inverterat gupp. En radar mäter hastigheten på ankommande fordon och fordon som kör över hastighetsgränsen aktiverar en lucka som sänks ner några centimeter i vägbanan. För den som kör i tillåten hastighet ligger luckan kvar i plan med vägbanan.

Oberoende utvärderingar har visat att systemet sänker bullret, förbättrar väjningsbeteendet gentemot gående och cyklister och får ner hastigheten till hastighetsgränsen ±3 km/h, oavsett hastighetsgräns och tidigare förarbeteende.

Hastighetsgräns och andra variabler ställs in i ett webbaserat verktyg som också presenterar statistiken systemet samlar in.

 

Mer information:

www.edeva.se

karin.wiklund@edeva.se