Debatt Kolmårdsvind har drabbats av ännu en motgång. Miljöprövningsdelegationen ( Mpd ) på Länsstyrelsen i Östergötland har avslagit ansökan från konsortiet Vikbolandsvind om att bygga en landbaserad vindpark mellan Jonsberg och Skenäs. Föreningen Kolmårdsvind äger en mindre del av konsortiet. Vi i föreningen är ett gäng tappra entusiaster som med ideellt arbete och egna ekonomiska insatser under många år försökt etablera Vindkraft i Norrköping, dock utan framgång.

Under drygt 3 år och till en kostnad av 2,7 miljoner kronor arbetades projektet Vindpark Marviken fram. Projektet skulle nyttja kobbar och skär i vattenområdet utanför Marvikens nedlagda kraftverk för en vindpark. Vi hävdade i ansökan att det skulle gå att kombinera vindkraft med andra intressen. Ett flertal olika remissinstanser godkände Vindpark Marvikens ansökan. Men Länsstyrelsen avslog ansökan. Ett av de bärande argumenten var att man ville undvika vattenmiljön med hänsyn till rörligt friluftsliv och populationen av havsörn i området. Konsortiet VikbolandsVind arbetade istället då vidare med ett landbaserat projekt som inte ligger i anslutning till vattenmiljön. Efter drygt 2 års arbete och till en kostnad av snart 1,4 miljoner kronor har vår ansökan av nu prövats av Mpd på Länsstyrelsen och med känt resultat: Avslag!

När ska Miljöprövningsdelegationen som består av tre tjänstemän på Länsstyrelsen börja ta klimathänsyn? Länsstyrelsen har avslagit samtliga nio ansökningar som har prövats. En etablering av VikbolandsVind skulle motsvara en minskning av koldioxidutsläppen med lika mycket som samtliga personbilar i Norrköping släpper ut per år. Nu börjar både orken och våra pengar ta slut! Då vi samtidigt känner vi en viss rättsosäkerhet och att särintressen präglat Länsstyrelsens prövning av våra projekt, Vindpark Marviken och VikbolandsVind så är vårt fortsatta engagemang för att etablera vindkraft i Norrköping mycket osäkert. Ännu en gång har vi möts av ett avslag! Bygg gärna vindkraft, men inte här....