77-årige Zuma menar att han är oskyldig till alla anklagelser och har dömts på förhand. Utredningen, som leds av en statlig kommission som ex-presidenten själv tillsatte 2018, startade i måndags och ska undersöka anklagelser om massiv korruption under Zumas nio år vid makten.

Vi är här i dag för att säga att vi inte kommer att delta mer i de här utfrågningarna, sade Zumas advokat Muzi Sikhakhane till utredningskommissionen i Johannesburg när fredagens förhör skulle inledas.

Efter beskedet om att Zuma vägrar svara på frågor sköts utredningen tillfälligt upp, i hopp om att hitta ett sätt att tvinga honom att fortsätta vittna. Även onsdagens förhör sköts upp, då Zuma klagade på att utfrågningen snarare liknade ett korsförhör.

Efter en uppgörelse mellan Zumas advokater och utredningens dito meddelades det till slut att Zuma kommer att vittna genom skriftliga uttalanden och återvända till utfrågningarna i ett senare skede.

Utredningen fokuserar bland annat på Zumas relation till den mäktiga affärsfamiljen Gupta, som under Zumas tid beskrivs närmast fritt ha kunnat besluta om tillsättningar av ministrar och höga tjänstemän.

I en separat rättsprocess har Zuma 783 misstänkta fall av korruption hängande över sig. Det handlar bland annat om bedrägeri och penningtvätt kopplat till vapenköp från Europa under 1990-talet, inklusive köp av svenska Gripenplan.