Den existerande produkten Windsond används för att mäta vindar, temperatur och luftfuktighet i nedre delen av atmosfären med hjälp av en mycket liten väderballong. Medan en traditionell väderballong är äver en meter stor, är Windsond mer som en partyballong med femtio centimeter diameter. Dessutom är Windsond mer användarvänlig för kunderna, ger en mycket bättre ekonomi samt är mer miljövänlig med sin teknik, som till skillnad från dess konkurrenter går att återanvända ett flertal gånger.

Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet har valt att stötta Linköpingsföretaget i utvecklingen av att ta fram en prototyp av "Sparv Sensors". Produkten kommer utnyttja den nya drönartekniken för att göra mätningar av en rad olika parametrar. Produkten har redan mött stort intresse bland forskare runt om i världen och har redan förbeställts till Ungern med leverans under 2017.

Projektet sker i samverkan med institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Universitetet kommer använda prototypen vid fälttester i vår, där de ska samla in data med drönare fram till sommaren, som ett led i forskningen om växthusgasutsläpp (CO2) och energiutbyte.

Anders Petersson som är grundare och vd för bolaget är just hemkommen från Madrid, där företaget varit en av utställarna på den viktiga branschmässan MTWE. Anders säger att han är väldigt glad att innovationsmyndigheten har valt att satsa på projektet och bolaget, och att detta kommer ge möjlighet att ytterligare sätta företaget på världskartan.

"Våra kunder finns i dag på nästan alla kontinenter. Intresset från olika universitet, meteorologiska företag och nationella försvarsmakter blir bara större och större. Trots att försäljningen startade först 2013 känns det som att det redan nu börjar ta fart ordentligt", avslutar Anders.