– Det är så här det ofta ser ut, säger Tomas Rintala som driver bilverkstad i Älåkra strax söder om Vimmerby stad.

Han och grannarna till verkstaden vill sänka hastighetsbegränsningen på Älåkravägen från gällande 80 till max 60 kilometer i timmen.

Men länsstyrelsen avslår ansökan.

Artikelbild

| Företagaren Tomas Rintala och många boende i Älåkra vill ha sänkt hastighet från 80 till max 60 kilometer på landsvägen genom området.

– Finns inga dolda förhållanden, kan man inte få någon sänkning, säger länsjuristen Frida Larsson som beslutat avslå ansökan.

Beslutet grundar sig bland annat på att både polisen och Trafikverket yrkar avslag.

Vimmerby kommun har däremot inga invändningar mot en sänkning.

– Vi har inget att erinra då det redan är 60 på en kort sträcka längre söderut, så det skulle inte vara nån skillnad närmare stan, kommenterar trafikingenjör Maria Åkerö i ett mail.

Artikelbild

| Bara några 100 meter innan bebyggelsen in mot stan markeras att det fortfarande är 80 kilometer som gäller.

Det argumentet biter inte på vare sig Trafikverket eller länsstyrelsen i det här fallet.

Däremot motiverar Trafikverket en äldre sänkning till 60 förbi Elisabethgården med att kommunen stod bakom den ansökan 2008.

Artikelbild

| En dryg kilometer söder om den sträcka där Älåkraborna vill sänka hastighen finns en sänkning till 60 kilometer på en cirka 300 meter lång sträcka.

– Jag anar att den begäran också har att göra med att det bedrivs verksamhet där barn är involverade, säger Urban Farbäcken på Trafikverket i Växjö.

Han har gjort Trafikverkets utredning om den senaste ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på Länsväg 760, eller Älåkravägen, mellan vägskälet mot Hamra och de sista husen innan skogen drygt 1 100 meter söder ut utmed länsvägen. Där ser han inga skäl att sänka från dagens 80 till 60 kilometer.

Artikelbild

| Det ligger ett dussintal fastigheter med utfart direkt på den aktuella vägsträckan. Trafikverket anser att de är väl synliga, men betonar att det är fastighetsägarnas ansvar att röja buskar för trafiksäkerhetens skull.

– Vägen är rak med full sikt. Fastigheterna är väl synliga för trafikanterna, att det sen finns häckar och buskage är fastighetsägarnas ansvar att hålla efter, säger han.

Samma sak säger han om fortkörningen som är frekvent, enligt boende i området.

Artikelbild

| Vägen är rak med full sikt, anser Trafikverket som inte ser några skäl att sänka från 80 till 60 kilometer. Länsstyrelsen går på samma linje i en samlad bedömning.

– Det är polisens sak att hålla efter. Jag tror inte att en sänkning till 60 ger färre fortkörningar, snarare tvärtom, säger Urban Farbäcken.

Enligt Trafikverkets yttrande kör drygt 1 400 fordon på sträckan varje dygn. Strax över 100 är tung trafik. Där anges också att endast en olycka rapporterats de senaste tio åren.

Helt fel, hävdar Tomas Rintala.

– På bara något år eller så har 2-3 lastbilar kört av vägen på den här sträckan, säger han och befarar att en allvarlig olycka kommer att hända om inte hastigheten sänks.

Urban Farbäcken medger brister i olyckstatistiken.

– Det är en generell statistisk som inte är 100-procentig, men det är den vi har.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Transportstyrelsen.

– Det kommer vi säkert att göra, säger Tomas Rintala.