Mailet inkom till kommunens officiella mejladress på onsdagen enligt anmälan till polisen som gjorts av Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef i Vimmerby och Västervik.

– Det var ett mer allmänt hållet hot, inte mot någon enskild tjänsteman eller funktion i kommunen, utan mer övergripande, säger han.

Enligt Ulf Gollungberg vid polisen så innehöll mailet också hot mot polisanställda.

Artikelbild

| "Vi har en policy om att alltid göra en anmälan", säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef.

– Det är inte ovanligt att folk skickar in och är lite hotfulla. Det här ärendet är lite mer allvarligt än vanligt, säger Ulf Gollungberg.

– Vi har en policy om att alltid göra en anmälan om det kommer in något som innehåller förtäckta hot eller hot mot oss i kommunen eller mot system, säger Joakim Jansson.

Vi har sökt kommunchef Carolina Leijonram för en kommentar.