– Det är självklart viktigt att kunna språket, men vi behöver också många händer i omsorgen, säger kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C).

Sverigedemokraterna föreslår att kommunen införa ett språkkrav motsvarande SFI-kurs D för att få anställning i den kommunala omsorgen.

Socialnämnden ger flera motiveringar för ett avslag i ett yttrande som också stöds av pensionärsrådet. Främst att man inte klarar att bemanna äldreomsorgen utan nyanlända.

– Språkkunskap kan bedömas på olika sätt och kurs D i SFI kan inte vara det enda avgörande. Det riskerar att stänga ute personer som i övrigt är mycket lämpliga för yrket. Dessutom underlättar det att lära sig språket när man kommer ut i arbete, säger Marie Nicholson.

Kommunstyrelsen hänvisar också till att antalet omsorgstagare som talar annat språk än svenska också ökar.

SD reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.