– Ansökningsperioden är så kort, bara en månad. Och det är lätt hänt att man missar att skicka in sin ansökan i tid, säger hon.

Det viktiga är att man får i väg den innan den 15:e. Därefter kan man komplettera med uppgraderade betyg och resultat från det senaste högskoleprovet, understryker hon.

Hur söktrycket ser ut för de olika programmen och kurserna som erbjuds på Campus går inte att svara på förrän ansökningstiden gått ut.

Artikelbild

| Glöm inte sista ansökningsdagen, som är den 15 april, påminner Katja Vrettou.

– Det är Antagning.se som samlar statistiken, säger hon.

Men generellt sett brukar intresset vara särskilt stort till socialpedagogiska- respektive sjuksköterskeprogrammet med ett intag på 30 respektive 25 platser, enligt Vrettou.

Ett nytt program som startar på Campus i höst är förskollärarprogrammet. Och mycket tyder på att intresset för utbildningen är stort.

– Många har ringt och mejlat oss frågor om programmet. Likaså var det många som hade frågor om utbildningen när vi hade Öppet hus senast.

I ett första skede har man valt ett intag om 20 platser.

– Men om söktrycket är väldigt högt har vi fått klartecken från Linköpings universitet till ett visst överintag. Max är 30 elever.

En utbildning där man hoppas på fler sökande framöver är maskiningenjörprogrammet.

– Vi har breddat den här utbildningen lite grand, från att ha varit strikt inriktad mot industrin.

Förhoppningsvis kan förändringen öka utbildningens attraktivitet, menar hon.