Sedan tidigare är det klart att det estetiska programmet med inriktning musik läggs ned. Det har lett till ett ökat söktryck på samhällsprogrammet, berättar Marcus Fridlund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Därför har nämnden nu tagit beslut om att utöka samhällsprogrammet med en tredje klass. Programmet kommer nu att ha 84 platser inför läsåret 2019/2020.

– När söktrycket ökar får organisationen följa därefter, säger Marcus Fridlund.