För att den totala undervisningstiden inte ska bli för lång minskas i stället tiden för elevens val. För årskurs 7–9 kommer det här att innebära 105 timmar mer matematik och 80 timmar mer idrott och hälsa.

– Det här tycker vi är bra. Vi har sett att matematiken har släpat efter och många har drivit frågan om att få in fler matematiktimmar, säger Elin Landerdahl (M), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.