Det hela är en åtgärd av flera som Västerviks kommun tagit fram tillsammans med LRF för att ge stöttning till de inom lantbruket som påverkats hårt av sommarens torka.

– Annars är risken att de får avliva och gräva ner djuren, och det vore helt förskräckligt, säger kommunstyrelsen ordförande Tomas Kronståhl (S).

Det han syftar på är en av punkterna, den där man nu bestämt att maten inom skola och omsorg, ska innehålla mer kött än vanligt. Svenskt kött ska enligt upphandlingen utgöra 96 procent av köttkonsumtionen, nu ska man öka den siffran tillfälligt för att kunna köpa in kött som annars riskerar att gå till spillo.

Artikelbild

| Hur mycket mer kött som kommer att sättas på menyn är i dagsläget oklart.

– Om vi går från kött två gånger i veckan till tre eller fyra betyder det mycket, säger Tomas Kronståhl.

Kommunen kommer även inventera möjligheten att frysa kött, som senare kan användas i kommunens kostverksamhet. Utöver det finns planer på arbetslag med inskriva på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa lantbrukare att hägna in nya eller gamla betesmarker, exempelvis skogsbete, och ökad trafik i hamnen med bete från Baltikum.

I en kort mailintervjuv med kommunens kostchef, Gina Svensson, uppger hon att de i nuläget inte vet hur mycket mer kött som kommer att serveras, men att arbetet med att anpassa matsedlarna har inletts.

– Just nu arbetar vi med att gå igenom de produkter som vi har på vårt anbud. Vi köper allt vår nötkött från Dackebygdens kött i Virserum och skinkstek från Håkans glada utegrisar i Brantestad. Vi väljer svenskt kött i första hand så länge det finns produkter och råvaror att köpa.