Den nya hallen kommer att byggas på bangården i Västervik.

– Det här är något vi längtat efter väldigt länge, säger Mikael Lövstedt, ordförande i Tjustbygdens järnvägsförening.

Även Magnus Andersson, som är vd för Förvaltnings AB Smålandsbanan, som äger mark och byggnader, är mycket positiv.

Artikelbild

| Tjustbygdens järnvägsförening får 1,6 miljoner kronor i bidrag från Sparbanksstiftelsen. Föreningen har sökt pengar för att kunna bygga drifts- och vagnhall på bangården i Västervik. Magnus Andersson, vd för Förvaltnings AB Smålandsbanan som äger byggnader och mark längs smalspåret, tycker att det är fantastiskt roligt att föreningen fått bidraget.

– Vi är väldigt ödmjuka och tycker att det är fantastiskt skojigt att vi har kunnat få det här bidraget, säger Magnus Andersson.

Den nya byggnaden är tänkt att rymma fyra motorvagnar, vilket innebär att nästan hela föreningens fordonspark kommer att kunna förvaras inomhus.

– Grejer som inte står inne förfars. Förr stod alla vagnar inomhus. Vi har en trävagn som stått inomhus sen 1995 och vi har inte behövt göra något med färgen. Det märks en jätteskillnad, säger Mikael Lövstedt.

Välbevarade vagnar och lok är ett sätt att bevara en del av historien och när vagnarna står inomhus skyddas de också mot skadegörelse. Minskat underhåll sparar både tid och pengar.

Artikelbild

| Hela Smalspåret är ett byggnadsminne enligt kulturminneslagen.

– Smalspåret är som ett levande arbetslivsmuseum, man får uppleva hur det var på 60-talet. Man brukar prata om rullande kulturarv och det här är ett typiskt sådant, säger Mikael Lövstedt.

Järnvägsföreningen räknar med att byggnationen totalt kommer att kosta 1,9 till 2 miljoner kronor. Föreningens ideella arbete samt det arbetsmaterial som krävs för exempelvis bygga spår är beräknat att kosta 300 till 400 000 kronor, enligt Mikael Lövstedt.

Artikelbild

| Längst borta på bangården mot Järnet ska den nya hallen byggas.

– Under sommarhalvåret tänker vi ha de rälsbussar som är i trafik inne i hallen, säger Mikael Lövstedt och berättar att det bidrar till att underlätta vid städningen av vagnarna och förbättrar arbetsmiljön.

– Städningen kan ske mer strukturerat.

Artikelbild

| Här kommer drifts- och vagnshallen att byggas. Magnus Andersson, vd för Förvaltnings AB Smålandsbanan, visar runt på området.

På den tänkta byggplatsen har det tidigare stått en verkstad, men den revs på 60-talet. Föreningen ska nu söka bygglov och räknar med att bygget kan komma i gång i oktober 2019 om allt går som det ska och planen är att hallen ska stå klar senare under vintern 2019-2020.

– En bieffekt av bygget är att området kommer att bli betydligt mer uppsnyggat på området, säger Mikael Lövstedt och berättar att hallen möjliggör inomhusförvaring av reservdelar.

Artikelbild

| Spårområdet kommer att fräschas upp. I den nya byggnaden kommer det att finnas förvaringsmöjligheter.

Tjustbygdens järnvägsförening bedriver trafiken på Smalspårsjärnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Hela Smalspårsområdet är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.