Länsstyrelsen har deltagit i ett samråd angående utplantering av igelkottar på Lilla Rätö i Västerviks skärgård. Det är en privatperson som har anmält samråd om detta. Enligt länsstyrelsens noteringar ska personen ha fått erbjudande om att sätta ut igelkottsungar. Erbjudandet ska ha kommit från en organisation som tar hand om skadade djur.

Ett problem i sammanhanget är att det finns hasselsnok på ön. Länsstyrelsen bedömer att den kan störas om man planterar ut igelkottar på ön, eftersom de inte har funnits där tidigare.

Om utplantering ska ske, krävs i så fall dispens från artskyddsförordningen.