Intresset för auktionen var större än normalt kunde Suzanne Roos från Kronofogdemyndigheten i Linköping konstatera. Ett 40-tal intresserade, främst köpare, bankpersonal, hyresgäster och ägare var samlade i Bostadsbolagets lokaler i Västerviks teater och konferens. I grunden ligger en fordran från Sparbanken Hypotek om 20 miljoner kronor som ägarna haft till den 6 juli att lösa. Så har inte skett och lösningen blev därför en försäljning. Ägarna Palle och Pernille Pedas hade invänt mot auktionen men Kronofogden genomförde den ändå. Fastigheten värderades efter uppräkningar till 58 miljoner kronor.

– Nygård Säteri såldes till Ogestad Egendom för 55 miljoner kronor. En handpenning om tio procent är lagd och nu har köparna en månad på sig att betala resterande köpeskilling för att få tillträde, säger Suzanne Roos.

Nygård säteri omfattar 700 hektar och Ogestad egendom är arrendatorer av stora delar av Nygårds åkermark och bete. På gården bor i dag flera hyresgäster. En av frågorna som skulle avgöras var om fastigheten, med all mark och alla byggnader, skulle säljas med eller utan dessa knutna till köpet. Det bud som Kronofogden godtog gällande hyresavtal var att gården såldes utan förbehåll för hyresgästerna. Det innebär att de nya ägarna har en månad på sig, från det datum de har tillträtt fastigheten, att säga upp hyresavatal om de så önskar.