Det är inte bara föräldrarna som kan få ersättning när de stannar hemma för att vårda sitt sjuka barn (VAB-vård av barn).

Så vilka mer är det då som får vabba?

– Det enkla svaret är - en förälder eller en person som föräldern utser får vabba om barnet är sjukt. Det kan till exempel vara en kompis, säger Niklas Löfgren familjeekonomisk talesperson vid Försäkringskassan..

Han berättar att en vanlig fråga är om far- eller morföräldrar får vabba.

– Och ja, det kan de få om de har en lön som de avstår från för att vara hemma och vårda barnet.

Men har de pension utgår ingen vab-ersättning. Grundförutsättningen för att få ersättningen är alltså att du förlorar inkomst eller a-kassa när du stannar hemma med sjukt barn. (För studenter gäller särskilda regler.)

Om någon annan än föräldern ska ta hand om den lilla sjuklingen gäller lite olika regler för hur man anmäler och ansöker om vab.

Är du exempelvis sambo med ett av barnets föräldrar, familjehemsförälder eller blivande adoptivförälder - kan du anmäla och ansöka om vab på Försäkringskassans hemsida på samma sätt som en förälder gör. (Här kan du läsa mer om vilka som kan anmäla vab på samma sätt som en förälder.)

Är du till exempel släkting, granne eller vän behöver du ringa Försäkringskassans kundcenter och registrera dig första gången du ska vabba. (Här kan du läsa mer om vilka som behöver registrera sig första gången de ska vabba.)

Här kan det vara klokt att ha lite framförhållning.

– Om man måste göra en SGI-utredning (sjukpenninggrundande inkomst) på den person som vill registrera sig kan det ta lite längre tid, eftersom den personen då kan behöva skicka in lönespecifikationer. Jag har ingen aktuell uppgift på hur lång tid de utredningarna tar, men räkna med att det tar ett par veckor minst, säger Niklas Löfgren.

Vab-ersättningen baseras alltså på den lön personen har som är hemma med barnet. Och du kan inte få dubbel vab-ersättning om du vårdar både ditt eget barn och någon annans.

– Man kan inte få mer än 80 procent av sin lön i ersättning.

Nu är vi snart i februari då flest vab-dagar anmäls till Försäkringskassan. Niklas Löfgren påminner om ett enkelt sätt att begränsa smittspridning i influensatider.

– Tvätta händerna med tvål och vatten är huvudtipset. Egentligen ska man tvätta händerna i 20 sekunder för att de ska bli riktigt rena. Jag vet en förskola som hittat på en sång som barnen ska sjunga medan de tvättar händerna. Sången tar ungefär 20 sekunder.

Här hittar du sånger om handtvätt.

Småföretagare nobbar vab

Allt fler väljer att "vobba"