Polstjärnan i Sverige AB vann kommunens upphandling om att få driva äldreboendet Lindögården i Västervik i tävlan med ytterligare fyra intresserade aktörer. Polstjärnan drog det längsta strået trots att företaget, till skillnad från sina konkurrenter, inte tidigare varit verksamt i branschen.

– Efter att ha ställt tydliga krav i underlaget var det i slutänden priset som avgjorde saken, förklarar kommunens upphandlare Anna Liffner.

För två veckor sedan gick företaget Polstjärnan i Sverige AB i konkurs, bara tio månader efter att man tagit över driften av Lindögården från Attendo som dessförinnan drivit boendet i flera år. Strax därefter blev det klart att kommunen, från och med den 1 juli, tar över driften av Lindögården tills vidare.

Men hur kunde kommunen ge klartecken åt ett företag som bara några månader efter starten skulle komma att gå i konkurs? Fanns inga varningstecken?

– Nej, det gjorde ju inte det. Allt såg ut att vara i sin ordning. Det fanns inget att reagera på.

– Vi håller oss strikt till LOU, lagen om offentlig upphandling, säger Anna Liffner och förklarar att Polstjärnan lämnat in ett komplett anbud.

Företag som är nya i branschen, likt Polstjärnan, ska ges samma möjligheter i upphandlingen som mer erfarna, poängterar hon.

– Men om man är ny måste man kunna visa på nyckelpersoner i företaget som har både de tekniska och yrkesmässiga kunskaperna som krävs för att kunna leverera det vi efterfrågar, inte minst i fråga om kvalitet, och det kunde Polstjärnan, säger Anna Liffner.

Ännu är konkursutredningen inte färdig men konkursförvaltaren Elisabeth Gustafsson Lövgren förklarar, via mejl, att hon inte kunnat upptäcka något slarv i bolaget hittills.

– Konkursen tycks helt enkelt bottna i att kostnaden för att leverera den kvalitet de önskat legat långt över den ersättning som de erhållit från kommunen för att utföra uppdraget. Verksamheten har varje månad kostat mer än den gett i intäkter.

– Att ansöka om konkurs i tid är att som ägare och styrelse ta ansvar för en verksamhet som inte är lönsam och som de inte sett en möjlighet att vända inom överskådlig tid, säger Elisabeth Gustafsson Lövgren och fortsätter:

– Polstjärnan i Sverige AB är, så som jag uppfattat det hittills, ett bolag med goda rutiner för såväl ekonomi, administration och drift av de olika verksamhetsställena. Bolaget har också, fram till beslut om konkurs, väl fullgjort de åtaganden de utlovat i sina respektive avtal mot beställaren, läs kommunen.