– Har man fått kunskaper i svenska så påskyndas hela etableringsprocessen om man sen får uppehållstillstånd.

Det säger Cecilia Meydan, Integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen, om bidraget som ges till verksamheter med aktiviteter för asylsökande. I Kalmar län är bidraget på totalt två miljoner kronor, som ut till ideella föreningar, trossamfund och kommuner. Kravet är att de undervisar i svenska, eller informera om det svenska samhället, arbetsmarknaden eller om hälsa.

– Just hälsa är väldigt brett, men det handlar om verksamheter som berör både den fysiska och psykiska hälsan hos asylsökande.

RFSL är en hälsoinsats som arbetar med HBTQ-frågor i länet, och som fått bidrag av Länsstyrelsen. För asylsökande som vill besöka dem i Kalmar kan Migrationsverket bevilja reseersättning. Alla insatser som kräver resa ska nämligen ges reseersättning.

– Att resa ses som en del av integrationen. Man får lära sig hur kollektivtrafiken fungerar och se mer av länet, säger Cecilia Meydan.

För att få bidraget från Länsstyrelsen ska verksamheten rikta sig till asylsökande över 18 år, eller de som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. I Västervik har Medborgarskolan och VIK tidigare fått pengar för sina integrationsinsatser, och nu efterlyses verksamheter som bland annat lär ut svenska. Det efterfrågas både av samhället i stort, och av de asylsökande själva.

– De asylsökande vill sysselsätta sig och är motiverade till att komma in i samhället, säger Cecilia Meydan.