Över 1 000 enklare bärbara datorer har delats ut på högstadieskolorna i Västervik.

– Varje elev får tillgång till en egen enhet, men det behöver inte vara en dator med Windows som operativsystem utan det handlar oftast om en chromebook, säger barn- och utbildningsförvaltningens it-samordnare Samuel Mattsson.

En chromebook har ett operativsystem som heter Chrome och den ser ut som en bärbar dator.

– Skolorna får själva välja om eleverna får en personlig enhet eller om flera elever ska dela på en, säger Samuel Mattsson.

De elever som har fått tillgång till en egen dator har fått skriva på ett låneavtal. Enligt Samuel Mattsson har skolorna utformat sina egna låneavtal.

Vad händer om datorn går sönder? Måste eleverna ersätta?

– Det är lite svårt att svara generellt på en sådan fråga. Man behöver titta på den specifika situationen om vad det var som låg bakom att datorn gick sönder. Det är viktigt att vårdnadshavare kan känna sig trygga med de lösningar som vi har. Känner man som vårdnadshavare att något inte känns bra eller känner sig tveksam till något, då tycker jag att det är viktigt att man pratar med skolans rektor och resonerar kring det man känner sig tveksam till eller vill veta mer om, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef.

Han menar att det kan se lite olika ut på olika skolor, eftersom datorerna används på olika sätt.

– Men det här är säkert frågor vi behöver titta mera på framöver.

– Vi har ingen rätt att kräva eleven på skadestånd, tillägger Samuel Mattsson.