Det var under fredagen som Valdemarsviks kommun berättade om problemen på sin hemsida. Entreprenören Suez uppgavs den 8 februari ha svårt att hålla planen för sophämtningen.

"Det är mycket halt på våra grusvägar i kommunen. Bitvis är det blankis. Har du en full tunna som inte blivit tömd idag? Lägg sopor i en extra säck och ställ bredvid ditt kärl. Suez hämtar så snart de kan".

Toni Rosenberg, driftledare vid Suez Recycling AB:s hushållsavdelning, förklarar att chaufförernas arbetsmiljö och säkerhet går i första hand.

Artikelbild

| En chaufförs vardag så här års.

Konsekvensen av halt väglag – trots stora extrainsatser och utökade turer – betyder tyvärr att en del av bolagets abonnenter kommer i kläm och får vänta på att få soporna hämtade.

– Mycket har vi kört ifatt, men vi är fortfarande efter. Chaufförerna har full rätt att stoppa sitt eget arbetet om han anser att jobbet är farligt för sig och andra.

Han pekar inte ut något speciellt område utan förklarar att situationen överlag är svår på glesbygdens grusvägar.

– Om det inte ens går att gå på de vattenfyllda vägarna så är det inte mer lämpligt att komma med lastbil som kan väga upp till 18 ton, säger Toni Rosenberg.