Den nya arbetsveckan är bara en minut gammal när kommunchefen Monika Hallberg tar emot i sammanträdesrummet Skutan. Hon är helt klart påverkad av förra veckans besked att Arbetsförmedlingen inom kort planerar att lägga ned 130 av drygt 230 kontor runt om i Sverige.

Är du orolig?

– Jag vet inte om det är rätt ord, men jag har förstås en hel de frågor hur beslutet kommer att utformas. Läget är svårt och vi måste se tiden an. Det är ett snabbt fattat beslut vilket vi ska ha respekt för. Mycket sker internt inom AF, men ju längre tiden går desto fler frågor vill förstås andra ha svar på.

Artikelbild

| Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande, Valdemarsviks kommun.

Monika Hallberg berättar att Arbetsförmedlingens ledning har varit tydlig med att lokalkontoret välkomnar ett utökat samarbete med kommunen.

– Det tolkar jag som att vi även fortsättningsvis kommer att ha bra kontaktytor och kommunikation i Valdemarsvik oavsett om kontoret blir kvar eller inte. Men i grunden bottnar allt i vilket uppdrag Arbetsförmedlingen får. Det är det som avgör hur samarbetet ska formas. Nu avvaktar vi.

Vad har kommunen för resurser?

– Valdemarsvik har en arbetsmarknadsenhet och andra kontaktytor inom organisationen som jobbar mot Arbetsförmedlingen. Det finns idag upparbetade kanaler men som sagt hur det kommer att se ut framåt i tiden är svårt att svara på när vi inte vet något om myndighetens nästa uppdrag. Vi söker ledningen, planerar att boka in ett lokalt möte och diskutera hur framtiden här kan komma att se ut, säger Monika Hallberg.

Artikelbild

Som vi tidigare har berättat kan Medborgarservice och Arbetsförmedlingen komma att placeras i gemensamma lokaler.

– Det är vi nu helt inställda på. Det lokala samarbetet fortsätter. Det står också klart att Arbetsförmedlingen lämnar nuvarande lokaler i Sjöhuset som myndigheten hyr av ett kommunalt bolag. Det kände Valdemarsviks kommun till innan myndigheten lade varslet på 4 500 medarbetare.

När löper kontraktet ut?

– Hyresavtalet är tidsbegränsat och gäller till utgången av 2019.

Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande, är övertygad om att Arbetsförmedlingen stänger kontoret i Valdemarsvik.

– Vi kan bara hoppas att de arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden kan få hjälpen de behöver genom att arbetsförmedlingen förhoppningsvis kan inrymmas vissa dagar i vårt tilltänkta Medborgarservice kontor för att hitta vägarna ut i arbetslivet. Jag tror att vi vet mer om några veckor. Nästa månad ska jag träffa Mikael Sjöberg (generaldirektör för Arbetsförmedlingen) hos landshövdingen i Linköping och har tänkt ställa lite frågor till honom angående framtiden för Arbetsförmedlingen i Valdemarsviks kommun.