– Vi får väl förstås tro på att vi inte behöver lägga ned, men allt kommer att avgöras på årsmötet den 1 april. Det är då allt bestäms. Det finns några medlemmar hos oss som gärna vill gå över till Gusum, säger Solveig Johnson, vice ordförande i PRO Ringarum.

Tidningen skrev i höstas att PRO Ringarum höll på att sjunga på sista versen när responsen att få ihop en ny styrelse från de egna leden gick i stöpet. Flera styrelseledamöter, bland annat kassören Sven-Olov Johnson, vill dra sig tillbaka från uppdraget på grund av sviktande hälsa.

– Det skulle förstås kännas sorgligt att behöva lägga ned. Många av våra äldre har inte så mycket annat att göra. Vi träffas, lyssnar på musikunderhållning och umgås en stund på PRO-mötena i Ringgårdens matsal. En del medlemmar bor på Ringgården, förklarar Solveig Johnson.

Andra förklaringar som bidragit till utvecklingen är att studiecirklar och fritidsaktiviter tvingas hållas vilande när deltagarantalet är för litet.

– Vi har haft svårt att få yngre pensionärer att komma med. De vill hellre ut och resa. "PRO kan vi gå på när vi blir äldre", resonerar de.

Kerstin Johansson, sekreterare, PRO Gusum, vill helst avvakta med några kommentarer om framtiden innan Ringarum haft sitt årsmöte.

– Visst jobbar vi på att det här ska bli någonting bra. Det finns goda förutsättningar att vi löser frågan, men diskussionerna pågår.

Inghild Larsson, vice ordförande PRO Östergötland, välkomnar förslaget om en eventuell sammanslagning när läget är som det är:

– Är det här det enda sättet att lösa frågan så okej. I övrigt tycker jag inte om att föreningar läggs ned. Vi gör mycket gott för våra medlemmar. Tyvärr har vi ibland svårt att få ihop styrelser och det gäller inte bara mindre orter. Folk vill inte binda upp sig på längre tider. Många unga pensionärer tar också ett stort socialt ansvar. Det är både barnbarn, resor och kanske även en sjuk livspartner att sköta om, säger hon.

PRO Östergötland samlar drygt 13 000 medlemmar fördelade över ett 60-tal föreningar i Östergötland. Föreningarna i Gusum och Ringarum har tillsammans 220 medlemmar. Pensionärsorganisationen håller kurser, konferenser och studiecirklar i aktuella ämnen och ordnar regelbundet träffar, tävlingar, resor och friskvårdsaktiviteter. PRO Östergötland arrangerar även distriktsmästerskap i golf, bangolf, bowling, pimpelfiske, bridge och orientering. PRO har sammanlagt 330 000 medlemmar över hela Sverige.