Den 1 april 1978 tog han över efter sin far Erik Karlsson. Den 1 april i år, efter på dagen 40 år, tog familjen Pilspets vid Holmberga gård över marken och inom kort även ladugården.

Man inbillar sig att det borde vara mycket känslor och vemod kring detta, men vi kan inte hitta det hos Stig Karlsson.

– Nej, det var inget svårt beslut. Jag bestämde mig i fjol och annonserade ut gården för utarrendering. Jag närmade mig pensionsåldern och har haft en del problem med en axel och ett knä.

Artikelbild

| Slutar. Stig Karlsson är sjätte generationen på Stora Norrby, men nu tar en annan familjen över driften, när Stig säljer kor och maskiner och arrenderar ut marken.

Inget vemod?

– Nej, faktiskt inte, men det kanske kommer på auktionsdagen.

När han tog över efter sin far fanns det ingen tvekan. Redan som sjuåring hade han börjat köra traktorn.

– Jag har alltid varit intresserad och mina bröder var det inte. Jag har trivts att själv kunna bestämma min dag. Men visst kan man tycka att det varit för lite fritid.

Den får han gott om nu. Husen och skogen, som han kommer att ha kvar, är ett par framtida sysslor han nämner.

Någon sjunde generation Karlsson blir det inte på Stora Norrby. Hans två döttrar har valt andra yrkesbanor. Men å andra sidan behåller han ägandet av gården så det kan rent teoretiskt komma nya generationer Karlssons (eller vad de nu heter då) i en okänd framtid.

Inriktningen på Stora Norrby är mjölkkor.

– Vi har haft mellan 80 och 85 mjölkkor. På auktionen kommer ett 50-tal att säljas.

Ladugården vi står i under intervjun byggde hans farfar 1920. 1994 byggde Stig till och gjorde om för lösdrift och utökade besättningen.

Under 40 år har lantbruket radikalt bytt skepnad. Ett par förändringar Stig Karlsson nämner är när han slapp sitta på huk för att mjölka varje ko och istället kunde stå upprätt i mjölkgropen där korna kommer till honom. Elektroniken är en annan jätteförändring, både på djursidan och i maskinerna.

En av många lantbrukare försvinner nu ur statistiken, men inte lantbruket. Även i framtiden kommer det att gå djur i hagarna och råmanden höras inne från ladugården vid Stora Norrby.

När vi lämnar gården fortsätter förberedelserna inför auktionen, maskiner tvättas och ställs ut på en äng. Korna ska släppas ut så de hinner vänja sig vid ljuset. Sedan är det dags för "gårdsauktion", en stor händelse med kunder från både när och fjärran.

Vi återkommer till auktionen.